Hjärt-lungräddning (HLR)

Professionell utbildning inom hjärt- och lungräddning med Anne QCPR dockor för tydlig och detaljerad feedback.

Räddar liv

Hjärt- och Lungräddning är en livsuppehållande åtgärd som hjälper kroppen att syresätta vitala organ. Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av lekman (bystander) ökar chansen till överlevnaden 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst. Kan en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps, har så hög överlevnad som 70% påvisats vid bevittnade hjärtstopp med defibrillerbar rytm. Tid till behandling är den helt avgörande faktorn.
I årsrapporten från det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret 2019 är den nationella överlevnaden 10.3% för samtliga hjärtrytmer och 609 liv räddades utanför sjukhus. Svenska HLR-rådet har som mål till år 2025 att 1000 liv årligen ska räddas utanför sjukhus.
Jag utbildar efter HLR rådets riktlinjer och har en lång erfarenhet av hjärtstopp och första hjälpen utifrån min profession som intensiv/anestesi sjuksköterska inom akutsjukvård och vill nu hjälpa er att tillsammans uppnå HLR rådets mål 2025.

QCPR Little Anne

Jag lär er grunderna i hur man teoretiskt och praktiskt hjälper personer som drabbats av medvetslöshet, andningstopp och hjärtstopp. Jag lär er använda en hjärtstarter och defibrillera i samband med ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Ni övar med Little Anne med QCPR feedback vilket hjälper dig att uppnå HLR av högre kvalitet och bättre utbildningsresultat då du får återkoppling hur dina kompressioner utförs, tempo och ventilering digitalt.

 

Utbildningsinnehåll

  • Egen säkerhet
  • Anatomi
  • Kontroll av Vitala parametrar
  • Larmrutiner
  • Mun till mun andning
  • Hjärtkompressioner
  • Stabilt sidoläge
  • Praktiska övningar

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs

Utbildningsmål:
Deltagit och godkänd i samtliga delar

Kurslängd / kostnad:
3,5 timmar/grupp 4-10 personer.

Har ni frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta mig.