Hem 9 Utbildningar 9 Första Hjälpen utbildning

Första hjälpen (L-ABCD) + Hjärt och Lungräddning med AED Hjärtstarter

Utifrån min profession och långa erfarenhet som leg, anestesi/intensivvårds sköterska inom akutsjukvård hjälper jag deltagarna att lära sig hur hen på ett enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbads av en akutsjukdom eller olycka, åtgärder som kan vara skillnad mellan liv och död. Jag utbildar också kursdeltagarna efter HLR rådets riktlinjer vad man gör vid plötsligt hjärtstopp.

Hjärt- och Lungräddning är en livsuppehållande åtgärd som hjälper kroppen att syresätta vitala organ.
Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av lekman (bystander) ökar chansen till överlevnaden 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst. Kan en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps, har så hög överlevnad som 70% påvisats vid bevittnade hjärtstopp med defibrillerbar rytm. Tid till behandling är den helt avgörande faktorn.
I årsrapporten från det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret 2020 är den nationella överlevnaden 10.3% för samtliga hjärtrytmer och 592 liv räddades utanför sjukhus. Svenska HLR-rådet har som mål till år 2025 att 1000 liv årligen ska räddas utanför sjukhus.

Svenska HLR-rådet har som mål till år 2025 att 1000 liv årligen ska räddas utanför sjukhus.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd/storlek:

4 Timmar / grupp 4-10 personer.

Kursinnehåll
Kursinnehåll:
Jag lär er grunderna i hur man teoretiskt och praktiskt hjälper personer som drabbats av medvetslöshet, andningstopp och hjärtstopp. Jag lär er använda en hjärtstarter och defibrillera i samband med ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Ni övar med Little Anne med QCPR feedback vilket hjälper dig att uppnå HLR av högre kvalité och bättre utbildningsresultat då du får återkoppling hur dina kompressioner utförs, tempo och ventilering digitalt.
Kursdeltagarna får en grundläggande kännedom om hur man agerar i akuta olycksfall/sjukdomssituationer.
Utbildningen är både teoretisk och praktisk för att deltagarna ska känna sig säkra i stressade situationer.

Ex på kursinnehåll:
L-ABCDE, Anatomi, Kontroll av Vitala parametra, Sjukdomsfall som bröstsmärtor, brännskador, hypotermi, blödningar, Mun till mun andning, Hjärtkompressioner, Stabilt läge, Praktiska övningar.

Första hjälpen (L-ABCD) + Hjärt och Lungräddning med AED Hjärtstarter

Kontakta mig för offert

Injektionsbehandlingar

Massagebehandlingar

Hudvård

Injektionsbehandlingar

Massagebehandlingar

Hudvård

Kropp

Kropp

Utbildningar

Osäker på vad som fungerar?

Kontakta mig på telefon eller via mejl så informerar jag!