Hem 9 Utbildningar 9 Hjärt Lungräddning med hjärtstartare Vuxna

Hjärt- och Lungräddning inkl luftvägsstopp samt AED -hjärtstartare

Hjärt- och Lungräddning är en livsuppehållande åtgärd som hjälper kroppen att syresätta vitala organ. Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av lekman (bystander) ökar chansen till överlevnaden 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst. Kan en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps, har så hög överlevnad som 70% påvisats vid bevittnade hjärtstopp med defibrillerbar rytm. Tid till behandling är den helt avgörande faktorn.
I årsrapporten från det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret 2020 är den nationella överlevnaden 10.3% för samtliga hjärtrytmer och 592 liv räddades utanför sjukhus. Svenska HLR-rådet har som mål till år 2025 att 1000 liv årligen ska räddas utanför sjukhus.

Jag utbildar efter HLR rådets riktlinjer och har en lång erfarenhet av hjärtstopp och första hjälpen utifrån min profession som intensiv/anestesi sjuksköterska inom akutsjukvård och vill nu hjälpa er att tillsammans uppnå HLR rådets mål 2025.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd/storlek:

3 timmar/grupp 4-10 personer

Kursinnehåll

Kursinnehåll:
Jag lär er grunderna i hur man teoretiskt och praktiskt hjälper personer som drabbats av medvetslöshet, andningstopp och hjärtstopp. Jag lär er använda en hjärtstarter och defibrillera i samband med ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Ni övar med Little Anne med QCPR feedback vilket hjälper dig att uppnå HLR av högre kvalité och bättre utbildningsresultat då du får återkoppling hur dina kompressioner utförs, tempo och ventilering digitalt.

  • Egen säkerhet.
  • Anatomi.
  • Kontroll av Vitala parametrar.
  • Larmrutiner.
  • Mun till mun andning.
  • Luftvägsstopp.
  • Hjärtkompressioner.
  • Stabilt sidoläge.
  • Praktiska övningar.

Utbildningsmål:
Deltagit och godkänd i samtliga delar

Hjärt- och lungräddning inkl luftvägsstopp samt AED-hjärtstartare

Kontakta mig för offert

Injektionsbehandlingar

Massagebehandlingar

Hudvård

Injektionsbehandlingar

Massagebehandlingar

Hudvård

Kropp

Kropp

Utbildningar

Osäker på vad som fungerar?

Kontakta mig på telefon eller via mejl så informerar jag!